Niepubliczne Przedszkole "POZIOMKA"

O Nas

Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o Program "Od przedszkolaka do pierwszaka" wydawnictwa WSiP . Program ten pomaga w codziennej pracy edukacyjnej, dając jednocześnie możliwości wprowadzenia własnych modyfikacji.
W przedszkolu dzieci mają możliwości korzystania z zajęć dodatkowych jakimi są:

 • religia
 • nauka języka angielskiego
 • logopedia
 • rytmika

Wizja przedszkola:

 • Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, środowisku, pracownikom i otwarte na ich potrzeby.
 • Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, realizujemy ich potrzeby i respektujemy prawa oraz zaspokajamy oczekiwania rodziców.
 • Obserwując rozwój każdego dziecka , współdziała z rodzicami i specjalistami w celu zapewnienia optymalnych warunków osiągnięcia postępów i sukcesów.
 • Między społecznością przedszkola: dziećmi - rodzicami - pracownikami - panuje atmosfera życzliwości i partnerstwa.
 • Realizowany przez nas system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie.
 • Nasze cele i zadania realizujemy poprzez współpracę i wzajemne zaufanie, kierując się takimi wartościami jak: szacunek, odpowiedzialność za innych, tolerancja, dobre samopoczucie dzieci.
 • Wyróżnia nas zaangażowanie, konsekwencja w działaniu, twórcze myślenie, dbałość o harmonijny rozwój każdego wychowanka.
 • Prowadzona w przedszkolu obserwacja pedagogiczna wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem i chęciami.
 • Kwalifikacje i umiejętności nauczycieli, stosowane przez nich  programy, aktywne metody pracy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy placówki.
 • Rodzice są naszymi partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.
 • Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze.
 • Przedszkole posiada własny kalendarz imprez i wydarzeń, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki.
 • Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję z prowadzonej działalności.

Drodzy Rodzice! Wybór przedszkola to jedna z ważniejszych decyzji jaką musicie podjąć. To miejsce powinno dać Wam poczucie bezpieczeństwa i pewności, że Wasze dziecko rozwija się prawidłowo i jest szczęśliwe.