Niepubliczne Przedszkole "POZIOMKA"

Stowarzyszenie

Niepubliczne Przedszkole "Poziomka” prowadzone jest przez Stowarzyszenie edukacyjne "Trójka” w Jarocinie. Na zebraniu założycielskim w dniu 23.01.2009 roku członkowie założyciele jednomyślnie podjęli uchwałę o powołaniu Komitetu Założycielskiego. Prezesem została Pani Zdzisława Pilarczyk.
Podjęto działania mające na celu zarejestrowanie Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1999 roku - Prawo o Stowarzyszeniu (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz Statutu.
Celem statutowym działalności Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zróżnicowanego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego miasta Jarocin.

 

Zarząd Stowarzyszenia Edukacyjnego "Trójka" w Jarocinie (od kwietnia 2014 roku)

 

Prezes        - Magdalena Waśkowiak (od marca 2015 roku)

Wiceprezes - Michał Kaczmarek

Skarbnik     - Zdzisława Pilarczyk