Niepubliczne Przedszkole "POZIOMKA"

Kadra Pedagogiczna

Opiekę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą realizuje pięć nauczycielek. Wszystkie posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego.
Wykwalifikowana kadra pedagogów dba o to, aby pobyt dzieci w placówce był miłym, beztroskim i niezapomnianym okresem w ich życiu.
Nauczycielki znają potrzeby, możliwości i oczekiwania dzieci i jego środowisko rodzinne. Wykazują zaangażowanie i dbałość o każdego wychowanka, umiejętnie obserwują i dokumentują postępy w rozwoju dziecka, celem lepszego stymulowania jego edukacji. Nauczycielki w pracy wykorzystują aktywne metody pracy. Stale pogłębiają swoją wiedzę na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach.

 

Dyrektor przedszkola:

                              - mgr Magdalena Waśkowiak

 

Kadra pedagogiczna:

                              - mgr Marlena Jarecka - grupa "Żabki" - sala nr 3

                              - mgr Natalia Michalak - grupa "Motylki" - sala nr 2

                              - lic Monika Strzykalska - grupa "Myszki" - sala nr 1

                              - mgr Daria Łabędzka - grupa "Pszczółki"- sala nr 2 - grupa popołudniowa

                              - mgr Anna Jankowska  - grupa świetlicowa - sala numer 3

                              - mgr Klaudia Matysiak - logopeda

                              - mgr Małgorzata Kołodziej - Czajka - oligofrenopedagog

  

Pomoce nauczycielek:

                                         - Iwona Walczak - grupa "Żabki" i "Pszczółki"

                                - Violetta Furmaniak - grupa "Myszki"

                                - Iwona Wojciechowska - grupa "Motylki"

                          

Pracownik biurowy

                                   - mgr Agnieszka Rybacka